LIGE NU:

Gruppeeksamen - tak!

Ny rapport fra Aalborg: Studerende og censorer foretrækker gruppeeksamen

Forskere på Aalborg Universitet har undersøgt de studerendes og censorernes opfattelse af gruppeeksamener og individuelle eksamener.

Konklusionerne viser stor opbakning til gruppeeksamen fra flere sider - især de privatansatte censorer er fortalere for den nu afskaffede eksamensform.

Professor Anette Kolmos står bag en stor undersøgelse, der over flere omgange afdækker forhold omkring gruppeeksamener og individuelle eksamener på universitetsniveau, og anden del af den samlede rapport ligger nu klar.

Hovedkonklusionen er, at langt den største gruppe af undersøgelsens deltagere mener, at den gruppebaserede projektarbejdsform giver bedre muligheder for at eksaminere projektarbejde frem for den individuelle eksamensform.

Den nye rapport er udarbejdet i forbindelse med ProjektGruppeEksamen, hvor forskere på Aalborg Universitet analyserer gruppeeksamen versus individuelle eksamensformer.

Styregruppen i ProjektGruppeEksamen består af professor Erik Laursen, professor Lone Dirckinck-Holmfeld og professor Anette Kolmos.