Guide til sikker afbrænding af sankthansbål

Der opstår dobbelt så mange brande på Sankthansaften som på en normal aften og nat. Beredskabscenter Aalborg opfordrer nu folk til at være ekstra påpasselige når heksene skal sendes mod Bloksbjerg.

Sankthansaften rykker brandvæsenet landet over ud til dobbelt så mange brande, som på en normal aften. For at sikre, at det kun er sankthansbålet, og ikke andet, der går op i røg sankthansaften, skal afstandsreglerne for afbrænding af sankthansbål overholdes.

Afstandsreglerne er fastsat ved lov og bålet skal således være placeret i en afstand af mindst

o 30 meter fra bygninger med hårdt tag.
o 60 meter fra brændbare markafgrøder.
o 200 meter fra stråtækte huse og andet letantændeligt materiale.

Beredskabscenter Aalborg opfordrer folk til at hensyn til omgivelserne og vær opmærksomme på at der kan være smådyr, der har taget ophold i sankthansbålet. Det er derfor en god idé at flytte bålet kort tid før, det skal tændes, siger de.