LIGE NU:

Guld mellem Bronzerne

Edsring i guld er fundet blandt bronzerne fra sensationelt fund i Skørping.

I slutningen af august fandt detektorfolk sammen med arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum mere end 250 bronzefragmenter fra 800 år f.Kr. på en stubmark i Gl. Skørping.

Det var et sensationelt fund, og nu viser det sig, at fundet er mere bemærkelsesværdigt, end arkæologerne først troede.

I et kar fundet på marken, har røntgenbilleder afsløret, at der i karret er en edsring af guld.

- Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at fundet ville blive så godt og også indeholde en edsring af guld, fortæller museumsinspektør Torben Sarauw fra Nordjyllands Historiske Museum.

Edsringe var statussymboler for mænd af høj rang, og guldet kom til Danmark sammen med andre prestigevarer fra Centraleuropa.

Arkæologerne vurderer at bronze- og guldskatten på et tidspunkt omkring år 800 f.Kr. er blevet placeret i et lerkar og nedsat i en bakketop ved Gl. Skørping.

- Hvorfor fundet blev nedlagt nær en bakketop for cirka 2800 år siden, kan vi kun gisne om, siger Torben Sarauw og fortsætter:

- Den arkæologiske undersøgelse på stedet har ikke afsløret spor efter bebyggelse eller grave. Vi fandt imidlertid resterne efter et lerkar, hvori der var en stor koncentration af bronzegenstande. Noget tyder således på, at fundet blev nedgravet samlet og placeret i dette lerkar - måske som et offer eller et hengemt bronzeforråd. Nyere tids dyrkning og pløjninger har så spredt bronzerne over et større område.

Torsdag middag graver arkæologer og konservatorer fra Bevaringscenter Nord edsringen, som er delvist dækket af sand, frem.