Det var i universitets kælderlokale på Sohngårdsholmsvej, at sexorgierne fandt sted. Foto: TV2/Nord/arkiv

Gymnasier i parløb med universitet

Et nyt kontaktråd skal forbedre samarbejdet mellem Aalborg Universitet og de nordjyske gymnasier.

Alle regionens rektorer for de gymnasiale uddannelser var forleden indkaldt til møde på Utzon Centret med henblik på intensivere samarbejdet mellem AAU og de Gymnasiale uddannelser, bl.a. i form af et nyoprettet 'Gymnasialt Kontaktråd'.

Det var AAU's prorektor Inger Askehave, der havde indkaldt til mødet og som havde foreslået det nye Kontaktråd for at udbygge det nuværende mere uformaliserede samarbejde mellem AAU og gymnasiesektoren.

- Vi er et universitet, der er kendt for at samarbejde med omverdenen. At vi formaliserer vores samarbejde med gymnasiesektoren netop nu, skyldes bl.a., at både ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser i disse år har en fælles udfordring om at få skabt sammenhæng i uddannelsessystemet samt at få øget uddannelsesniveauet blandt de unge i regionen, siger Inger Askehave, Prorektor, Aalborg Universitet.
 
På Utzon-mødet blev rektorerne også præsenteret for AAU's seneste positive udvikling - med bl.a. rekordoptag, nye lokaler og flere ansatte. Rektorerne fik også en introduktion til de tilbud på AAU, som specielt retter sig mod gymnasiesektorens studerende og ansatte.

 

-Kontaktrådet er ret unikt, fordi det samler regionens ungdomsuddannelser på éen gang og giver mulighed for at understøtte det tværgående samarbejde institutionerne imellem. Jeg vil dog godt føje til, at Kontaktrådet på ingen måde erstatter de mange individuelle aftaler og aktiviteter, der allerede foregår mellem institutterne på Aalborg Universitet og de enkelte gymnasieskoler, siger Inger Askehave.