03:27

Regeringen og en forligskreds har fastsat dækningkrav, så en række specifikke yderområder efter den kommende auktion over 1800MHz-frekvensbåndet får bedre mobildækning.

Foto: Torben Lykke Larsen

1 af 3

Hallo? - Bedre mobildækning på vej

Der er bedre mobildækning på vej til de yderste nordjyske landdistrikter.

Regeringen og teleforligskredsen er blevet enige om de områder, der skal sikres bedre mobildækning, og det får også konsekvenser for de områder i Nordjylland, hvor der hidtil ikke har været tilstrækkeligt god mobildækning.

- Det er afgørende, at vi har en velfungerende digital infrastruktur, så danskerne kan bosætte sig og drive virksomhed hvor som helst i landet, og så vi kan realisere det potentiale, der ligger i øget digitalisering. Dette dækningskrav er et vigtigt skridt i den rigtige retning”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (Venstre).

Af den nye aftale fremgår det, at den bedre mobildækning skal være etableret senest i december 2019.

Se hele dækningskortet