Henning Bæk kan notere sig en fremgang for Aalborg Portland koncernen. Foto: Jesper Lange (Arkiv)

Halv milliard i overskud

Aalborg Portland koncernen havde fremgang i 2012, viser årsrapporten, som koncernen udsendte fredag.

Samlet set opnåede koncernen en omsætning på DKK 4.320 mio. mod DKK 4.097 mio. året før. Resultatet før skat blev DKK 499 mio. i 2012 mod DKK 367 mio. i 2011.

Fremgangen skyldes ifølge rapporten bl.a. udviklingen på vækstmarkeder udenfor Danmark. Selskabet har igennem de seneste år investeret mere en én milliard kr. i nye produktionsanlæg på vækstmarkederne. Eksempelvis i Malaysia hvor Aalborg Portland gennem en investering næsten fordobler kapaciteten på fabrikken i landet.

Resultaterne fra vækstmarkederne udenfor Danmark bidrager i stigende grad til Aalborg Portland koncernens samlede indtjening.

Der er dog også dryp af malurt i årsrapporten. Fremgangen i bygge- og anlægsaktiviteterne i 2011 er i Danmark er nemlig afløst af opbremsning i løbet af det seneste år.

- Vores markedsforhold er meget udfordrende, og det er derfor af afgørende betydning, at virksomheden har god lønsomhed og et solidt finansielt fundament. Det er den eneste måde vi kan sikre råderum til nye innovative tiltag, siger Aalborg Portlands koncernøkonomi- og finansdirektør Henning Bæk i en pressemeddelelse.

Direktøren understreger at ikke mindst de stigende afgifter, herunder den femdoblede NOx-afgift, er en barriere for nye investeringer og dermed for flere beskæftigede på Aalborg Portland.

Fra 2011 til 2012 er der sket en stigning i Aalborg Portlands miljøafgifter på hele 60 procent.

- Vores konkurrenter i udlandet betaler ikke nær så høje afgifter, som vi gør, og det er helt klart, at det går ud over vores konkurrenceevne og vores muligheder for at skabe vækst, siger Henning Bæk der opfordrer de danske politikere til at give de energiintensive virksomheder i Danmark samme vilkår som deres udenlandske konkurrenter.