Han Herred Naturcenter bliver Kirkecenter

Han Herred Naturcenter er solgt til Fjerritslev, Kollerup og Hjortdal Menighedsråd. Centret skal fremover fungere som kirkecenter.

<b>Naturcenter solgt</b>
De økonomiske trængsler for Han Herred Naturcenter er slut.
Centrret er solgt til Fjerritslev, Kollerup og Hjortdal Menighedsråd.
Prisen er fire millioner kroner.
Det er nødvendigt med en hurtig overtagelse, og derfor er der ikke udarbejdet et konkret projekt.

<b>Kirkecenter</b>
Naturcentret vil fremover være kirkecenter, med samlingssted for sognenes konfirmandstue og kontorfaciliteter.

<b>Plan mangler</b>
Indretningen vil ske, når menighedsrådene i de tre sogne, har udarbejdet et plan på baggrund af ideer og ønsker.

<b>Kultur og turistkontor</b>
Centret vil også blive brugt til kulturarrangementer.
Turistkontoret vil også fremover være at finde i lokalerne.

<b>Sælger Kollerup</b>
Den tidligere avlsgård i Kollerup vil blive solgt og indtægterne derfra kan forhåbentlig betale udgifterne til købet af Han Herred Naturcenter.