Foto: Lone Vad Dam

Hastigheden skal ned i Jammerbugt

For høj fart og sikre skoleveje skal i fokus i Jammerbugt Kommune.

Det formodes, at en stor del af de dræbte og tilskadekomne på vejene i Jammerbugt Kommune skyldes, at der bliver kørt for stærkt på den del af kommunens veje, der ligger uden for byerne. Og det indsatsområde skal i fokus i Jammerbugt Kommune, når en ny trafiksikkerhedsplan skal udarbejdes.

- Der vil i forbindelse med ajourføringen af trafiksikkerhedsplanen blive gennemført en ulykkesanalyse for at afdække, hvor trafikulykkerne med dræbte og tilskadekomne er sket, så vi kan afklare, hvor vi skal anvende vores ressourcer for at få mest trafiksikkerhed for pengene, siger formand for teknisk udvalg i Jammerbugt Kommune, Jens Christian Golding.

I forbindelse med udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen i 2010 blev der gennemført en skolevejsanalyse, som udgjorde grundlaget for kommunens prioritering af de midler, der skulle anvendes på at forbedre skolevejene.

Den analyse vil blive opdateret og vil sammen med en gennemgang af skolernes nærområder komme til at danne grundlag for trafiksikkerhedsplanen.

Jammerbugt Kommune ønsker at inddrage borgerne i udarbejdelsen af en ny trafiksikkerhedsplan. Derfor gennemfører kommunen på sin hjemmeside i perioden 28. maj til 10. juni en undersøgelse, hvor borgerne kan fortælle, hvor de mener, det er farligt eller utrygt at færdes i trafikken.

- Det er meget vigtigt for os, at trafiksikkerhedsplanen tilgodeser de problemer, som vores borgere oplever på vores veje. Vi opfordrer derfor borgerne til at gå ind på www.jammerbugt.dk, og give deres mening til kende, siger Jens Christian Golding.

Trafiksikkerhedsplanen for 2012-2014 forventes klar til politisk behandling i efteråret 2012.