Health Hub: Nu bliver det lettere at få den gode ide inden for sundhed ført ud i livet

En nyoprettet nordjysk ”Health Hub” skal understøtte iværksætteri og hjælpe med at udvikle og afprøve løsninger, der kan skabe værdi for patienter og virksomheder.

Studerende, iværksættere og på de nordjyske hospitaler får nu lettere ved at få gode idéer gjort til virkelighed.

Hvad enten man er en lokal iværksættervirksomhed, en gruppe studerende med en god idé eller en etableret virksomhed er der nu hjælp at hente i Region Nordjyllands ”Health Hub – Founded by Spar Nord Fonden”.

- Der er tale om et enestående samlingspunkt, hvor nye og spirende talenter kan samarbejde med kliniske miljøer om udvikling af innovative løsninger inden for sundhedsområdet, fortæller innovationschef ved Region Nordjylland og Idéklinikken Eskild Holm Nielsen.

”Health Hub – Founded by Spar Nord Fonden” er oprettet med støtte på 5 mio. kroner fra Spar Nord Fonden. Tanken er, at den dels skal afdække og viderebringe reelle behov fra den kliniske verden til studerende og virksomheder, men også skal understøtte studieprojekter og virksomheder i at få afprøvet deres løsninger.

- Det unikke er, at de studerende får adgang til den viden, vi har på hospitalet og en mulighed for at afprøve deres projekter i nogle relevante miljøer. Og skulle deres idé vise sig at have potentiale, kan projektet videreføres hen mod en løsning, som kan bringes på markedet, og give værdi for klinikere og patienter, fortæller Eskild Holm Nielsen.

I Health Hub’en bliver der koblet relevante kompetencer på projekterne, som tager hånd om samarbejdet mellem idéhavere, klinikere og virksomheder, også når det kommer til juridisk bistand. Health Hub har desuden mulighed for at støtte projekterne økonomisk, for eksempel gennem frikøb af kliniske medarbejdere eller midler til udvikling af prototyper, men der vil også blive mulighed for større investeringer.

Fra garage til virksomhed

En af de medicinstuderende, som ser store muligheder i den nye innovationssatsning er Nasseh Hashemi. Som idémand bag flere modeller til kirurgisk færdighedstræning, kan han allerede kalde sig opfinder.

- Det startede med, at jeg lavede en dukke hjemme i garagen til træning af karkirurgi og suturering. Siden da har jeg sammen med Aalborg UHs center for færdighedstræning, NordSim, udviklet modeller til ortopædkirurgi, øjenkirurgi og arbejder lige nu med en model til neurokirurgi. Planen er, at vi med støtte fra Health Hub kan etablere en virksomhed, hvor vi kan udvikle produkterne yderligere, og få dem på markedet, fortæller Nasseh Hashemi.

Muligheden for at føre innovationsprojekterne over i nyetablerede virksomheder, hvor der kan arbejdes videre med de opfindelser og gode idéer, der kræver yderligere modning, inden en kommerciel partner tager over, er helt central for Health Hub.

- Region Nordjylland har i mange år haft succes med Idékliniken, men med Health Hub og vores samarbejde med den nordjyske innovations- og forskerpark NOVI A/S, får vi mulighed for at bruge entreprenørskab som et element, hvor løsninger til reelle kliniske problemstillinger spinnes ud i egentlige start-up virksomheder, hvor man kan arbejde videre med at udbrede produktet, og har mulighed for at hente investeringer gennem fonde og risikovillig kapital, siger Eskild Holm Nielsen.

Ifølge Eskild Holm Nielsen kan Health Hub’en også anvendes som en sandkasse for virksomheder, som ønsker at udvikle nye produkter.

- Mange virksomheder ønsker en mulighed for at afprøve produktidéer på et meget tidligt stadie. Her har de mulighed for at gå ind og samarbejde med nogle studerende og klinikere, i et kliniknært miljø, uden at de behøver at ”satse hele butikken, forklarer han.

Om Health Hub

”Health Hub – Founded by Spar Nord Fonden” er etableret af Region Nordjylland med støtte på 5 mio. kr. fra Spar Nord Fonden og med NOVI A/S som partner.

I løbet af den indledende 3-årige projektperiode forventes det, at der gennemføres mellem 30-40 innovationsprojekter.

 

 


Seneste nyt

fra Nordjylland