LIGE NU:

Hedeboskolen i Skagen solgt til Trigon Holding

Hedeboskolen har stået tom siden 2012, hvor skolerne i Skagen blev lagt sammen på Skagen Skole. Nu er den solgt, efter kommunen har lavet ny lokalplan.

Siden 2012 har Frederikshavn Kommune forberedt salg af skolen, og der er udarbejdet ny rammelokalplan og kommuneplantillæg, som blev vedtaget i september 2015.

- Når vi har bygninger, vi ikke længere skal bruge i kommunalt regi, så er det vigtigt, at vi gør os grundige overvejelser om, hvordan bygningerne og grundarealet kan aktiveres, så der igen bliver skabt liv i området. Derfor har vi brugt tid på at undersøge alternative anvendelsesmuligheder, snakket med mulige interessenter og blandt andet udarbejdet et idekatalog, der viser nye muligheder. Alt sammen et led i en mere offensiv salgsstrategi, siger Borgmester Birgit Hansen.

Hedeboskolen ligger lige ved indgangen til Skagen og med et samlet grundareal på 8,1 hektar - et areal der svarer til Tivoli i København, udgør det en meget synlig og tilgængelig platform for udvikling af spændende nye aktiviteter på toppen af Danmark.

Hedeboskolen har været udbudt til salg på pris og projekt og Byrådet godkendte på deres møde den 7. oktober, at sælge til Trigon Holding A/S, med udgangspunkt i et projekt, der indeholder boliger og aktivitetscenter.

Trigon Holding A/S har købt ejendommen for 10.010.000 kr. og det indledende arbejde med udvikling af området starter umiddelbart efter overtagelsen af ejendommen den 1. november 2015.

Den nye rammelokalplan giver nye muligheder for at anvende Hedeboskolen og det tilhørende areal til blandt andet ferie og fritidsformål og boliger, og det er også på baggrund af disse nye muligheder, at køberen ønsker at udvikle området.

- Jeg glæder sig over at området nu sættes i spil til nye og spændende aktiviteter i Skagen" slutter Birgit Hansen.

Der kom i alt tre købstilbud på køb af Hedeboskolen.