Hedegaard: C02-lager bør flyttes ud i Nordsøen

Den danske klimakommissær i EU, Connie Hedegaard, kan ikke forstå den folkelige modstand mod CO2-depoter både i Danmark og Tyskland.

De såkaldte CSS-projekter ("carbon capture storage") er foreløbig forhindret syd og nord for grænsen efter massive protester. Det gælder både for et biomasse-kraftværk i Nordjylland og et stort underjordisk
CO2-lager syd for grænsen i nærheden af Tønder, som hidtil er opgivet bl.a. på grund af angst for eksplosioner.

Hedegaard understreger, at der er efter hendes mening slet ikke er teknisk belæg for denne frygt, skriver dagbladet "Der Nordschleswiger" i Aabenraa.

Hedegaard sagde under et møde med repræsentanter for "Den Danske Publicistklub" i Bruxelles at der findes "interessante geologiske strukturer ude i Nordsøen", som nu kan komme i betragning til et sådant projekt.

Dette ville jo af naturlige grunde også begrænse
demonstranternes antal, mente Hedegaard, som påpegede et principielt problem, som er særligt bekymrende for regeringerne i alle EU-lande.

"Vi må spørge os og befolkningerne om vi på forhånd vil udelukke enhver ny teknologi eller om vi i hvert fald på forsøgsbasis vil afprøve de nye muligheder for at få et bedre klima".

Forsiden lige nu