LIGE NU:

Her er borgerne bedst til digital post i Nordjylland

Aalborg er nu kåret som Nordjyllands mest digitale kommune, men kampen fortsætter den 1. november, hvor Danmarks mest digitale kommune kåres.[b][size=3][/size][/b]

Fra den 1. november begynder post fra offentlige myndigheder, som fx kommunen, sygehuset eller SKAT, at komme som Digital Post frem for fysisk post.

KL og Digitaliseringsstyrelsen lancerer nu en konkurrence, hvor landets kommuner dyster om at få flest borgere tilmeldt Digital Post inden 1. november. Næsten halvdelen af landets kommuner deltager i konkurrencen, og vinderne bliver kåret den 1. november på Post & Tele Museum i København.

De tre vinderkommuner modtager hver to tablets, der skal udloddes blandt de borgere, der har tilmeldt sig Digital Post i konkurrenceperioden. Ugen op til kåringen blev der fundet fem regionale vinderkommuner af konkurrencen, og Aalborg var en af de fem.

-Selvom vi er den mest Digitale Kommune i Region Nordjylland, er arbejdet dog ikke slut endnu, udtaler Dorthe Jespersgaard. Ca. 50.000 borgere i Aalborg Kommune mangler stadig at tilmelde sig Digital Post.

Målet er, at 80 pct. af den skriftlige kommunikation mellem det offentlige og borgerne skal foregå digitalt i 2015. De borgere, som ikke kan, vil have mulighed for at blive fritaget.

Arbejdet med at få borgerne til at tilmelde sig Digital Post har blandt andet omfattet en konkurrence med præmier såsom en tur i luftballon, projekt Senior digital hvor der gøres en indsats for ældre borger og besøg på forskellige uddannelsesinstitutioner.

Forholdsvis mange indvandrere fra ikke europæiske lande mangler stadig at tage stilling. Borgerservice prøver at nå denne gruppe ved at kontakte Integrationsrådet, frivillige foreninger, Bydelsmødre og Trekant bibliotek og kulturhus.