Tidligere teater af unge på Det Hem'lige teater Foto: TV2/NORD (Arkiv)

HF for teaterfolk

Unge med sans for musik og teater kan nu få en gymnasiel uddannelse med fokus på netop deres interesse.

VUC MusT er en 3-årig ungdomsuddannelse for elever, der brænder for musik eller teater. Det er en gymnasial uddannelse, hvor der er plads til at arbejde intensivt med interessen for musik eller teater.

1/3 af uddannelsen handler om musik eller teater. På HF MusT skabes der en sammenhæng mellem de boglige og kreative fag. Der skabes et netværk, der kan udvikle og udfolde elevernes talent.

HF MusT er en fuld, kompetencegivende HF-eksamen sammen med kvalificeret og målrettet undervisning indenfor musik og teater.

Uddannelsen har sin base i Nordkraft, hvor HF og musikundervisningen foregår, og på Det Hem'lige teater, hvor teaterundervisningen foregår.