LIGE NU:

Himmerland Boligforening bygger for over 3 milliarder

I løbet af i år vil Himmerland Boligforening starte nybyggeri og renovering for 3,3 milliarder kroner.

- Ikke alene er vi med 5.300 lejemål fordelt på et halvt hundrede afdelinger i og omkring Aalborg regionens største boligorganisation. Vi vil de kommende år også være Nordjyllands største bygherre, siger Himmerlands direktør, Ole Nielsen, og uddyber:

- I 2011 vil vi være engageret i seks nybyggerier til en samlet pris af omkring 1,5 mia. kr. I Odinsgade i Vejgaard opfører vi "Seminariebyen" med 50 familieboliger og tre gange så mange ungdomsboliger. På Eternitten bygger vi 250 ungdomsboliger, 30 familieboliger og 20 boliger for døve. Umiddelbart vest for det kommende Musikkens Hus på den østlige del af Aalborgs havnefront sætter vi gang i byggeriet af 166 ungdomsboliger og vores kommende administration. På Hadsundvej bliver det gamle Kommunedata/AaB College til "Idrætsbyen" med 470 ungdomsboliger. Og nær Aalborg Universitet bygger vi dels "Ramblaen" med 140 ungdomsboliger på Niels Bohrs Vej, dels "Kvadratet" med 130 ungdomsboliger på Langagervej.

I årets løb sætter Himmerland Boligforening desuden gang i tre omfattende renoveringer af eksisterende afdelinger til 380 mio. kr. - og yderligere fire projekter til næsten 1,2 mia. kr. er på vej.

- På Sallingsundvej og Tambosundvej i Aalborg Øst, der tilsammen rummer godt 400 boliger, gennemfører vi omfattende ind- og udvendig renovering. I Korsgade renoverer vi 16 etageboliger. Forudsat, at beboerne tiltræder planerne sætter vi desuden gang i en særdeles stor renovering af Fyrkildevej, Ravnkildevej og Blåkildevej i Aalborg Øst samt af Magisterparken på toppen af Sohngaardsholmsvej. Disse renoveringsarbejder vil komme til at omfatte næsten 1.400 familieboliger, fortæller Ole Nielsen.

Himmerland Boligforenings aktiviteter i 2011 omfatter desuden to gange kombineret renovering og nybyggeri til i alt 273 mio. kr.: På Filstedvej/Liselund bliver der skabt betydeligt bedre forhold for 48 rækkehuse og 69 fritliggende huse. Og i Aalborg Øst etablerer Himmerland Boligforening et sundheds- og kvarterhus med faciliteter til praktiserende læger, speciallæger, ambulatorier, apotek, fysioterapeuter, undervisningslokaler, kommunale og regionale funktioner, samt fritids- og motionsaktiviteter.

I øvrigt har Himmerland Boligforening ved månedsskiftet ibrugtaget en totalt omdannet afdeling på Hvidkildevej i Aalborg Øst. Med en investering på 27 mio. kr. er 54 utidssvarende ungdomsboliger blevet til 20 moderne familieboliger med fokus på tilgængelighed og på energirigtige løsninger med varmegenindvinding og ekstra isolering.

Allerede inden håndværkernes overdragelse af den renoverede afdeling var der stor interesse for denne nye bosætningsmulighed i Aalborg Øst og Himmerland Boligforening har på nuværende tidspunkt udlejet 19 af de 20 familieboliger.