LIGE NU:

Hjælp efter nødråb fra kystfiskere

Kvotereglerne for kystfiskeriet skal ikke ødelægge erhvervet. Derfor kommer fødevareministeren fiskerne i Thorup Strand til hjælp med lempeligere regler.

Straks efter nødråbet fra kystfiskersamfundet i Thorup Strand ved Jammerbugten lover fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) onsdag at komme fiskerne til hjælp, så de undgår økonomisk ruin. Det bliver ikke i form af flere penge, men en lempelige administration af de stive kvoteregler.

Baggrunden for nødråbet, der blev sendt til fødevareministeren og samtlige folketingsmedlemmer, var, at Fiskeridirektoratet har frataget fiskerne deres særlige kystfiskerkvoter i 2008, som egentlig var indført for at støtte kystfiskerne.

Thorup Strand er det eneste tilbageværende kystfiskersamfund i Danmark, hvor der er et betydeligt fiskeri og hvor kutterne hales direkte op på stranden. Der er 15-20 aktive kuttere.

- Jeg vil nu se på sagen. Regelsættet er lavet for at sikre de små kystfiskere og ikke for, at de skal kunne komme i klemme. I Thorup Strand vil kystfiskerne samarbejde og drive fiskeriet sammen med et større fartøj. Det har skabt et problem. Mit ønske er at gøre reglerne mere fleksible og dermed få løst problemet, siger Eva Kjer Hansen til Ritzau.

Hun forventer at kunne præsentere fiskerne for et udspil til ændret administration af kvoterne allerede i næste uge.

Thorup Strand Kystfiskerlaug fik for få dage siden afvist en klage i Fødevareministeriets departement

- Hvis vi ikke får en ændring af administrationen af kystfiskerordningen, så får vi en katastrofal økonomi i år, og kystfiskersamfundets fremtid er truet, sagde kystfiskerlaugets formand Thomas Højrup i nødråbet.

Kystfiskerlauget med 23 kystfiskerfamilier er en slags andelsselskab, som administrerer de fiskemængder, som Thorup Strands kuttere har til rådighed. For at være med har hver familie skudt 100.000 kroner ind.

/ritzau/