LIGE NU:

Hjælp til børn udsat for overgreb

Nyt børnehus skal hjælpe børn og unge i Nordjylland, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb.[size=3][/size]

Den 1. oktober åbner Børnehus Nord i Aalborg, som samler en psykolog, en socialrådgiver, en leder og en sekretær på samme sted. På den måde skal det være lettere for børn og unge at søge hjælp efter overgreb.

Man forventer, at der vil være mellem 125 og 150 sager om året om overgreb eller mistanke herom. Kommunerne i Region Nordjylland er i de sager forpligtigede til at benytte Børnehus Nord.

- Det er afgørende, at vi kan yde en højt kvalificeret og koordineret indsats over for børn og unge, som har været udsat for overgreb.

Børnehus Nord giver nogle helt nye muligheder på dette område, siger rådmand Mai-Britt Iversen i en pressemeddelelse.

Børnehuset arbejder sammen med Nordjyllands Politi, og videoafhøring af børnene skal fremover foregå i Børnehuset.

- Det er en stor fordel, at Børnehus Nord er blevet oprettet, da der i høj grad tages hensyn til børnene og deres behov, siger politikommissær Lars Nørskov Jørgensen.

Der vil være en akutfunktion tilknyttet huset, så der altid kan handles i sager om overgreb.