Foto: Daniel Mikkelsen

Hjælp til ofre for overgreb

Børnehus Nord skal være et samlet sted for relevante instanser for unge ofre for voldelige eller seksuelle overgreb, eller sager, hvor der er mistanke om overgreb.

Børnehus Nord åbner fra 1. oktober, og i huset vil der være en psykolog, en socialrådgiver, en leder og en sekretær, der i samarbejde skal hjælpe børn og unge og deres familier i sager om overgreb eller mistanke herom. Børnehusets primære opgave kommer til at bestå i at koordinere det videre arbejde mellem politi, sundhedsvæsen og myndighederne.

Region Nordjyllands kommuner er forpligtigede til at bruge Børnehus Nord i alle sager, der har med overgreb mod børn og unge at gøre.

- Det er afgørende, at vi kan yde en højt kvalificeret og koordineret indsats over for børn og unge, som har været udsat for overgreb, og det er vigtigt, at indsatsen sker med barnet eller den unge i centrum. Børnehus Nord giver nogle helt nye muligheder på dette område, og jeg har en positiv forventning til resultaterne, siger rådmand Mai-Britt Iversen om åbningen af det nye børnehus.

Sammen med lignende børnehuse i resten af landet vil Børnehus Nord indsamle oplysninger til en landsdækkende database.

Det forventes, at sundhedshuset skal behandle 125-150 sager om året.