LIGE NU:

Hjælp til unge fra alkohol-familier

Der er lang ventetid, før man kan komme i gruppeterapi i TUBA i Aalborg, men nye støttekroner gør, at de unge kan få hjælp meget hurtigere.

Det er Bikubefonden der har valgt at støtte TUBA i Aalborg med 500.000 kroner.

Ventetiden på at komme i gruppeterapi i TUBA er i øjeblikket seks måneder. Og de unge, der står på venteliste, har oplevet store svigt og mangel på omsorg i deres barndom.

De unge har ofte været meget isolerede, og de har ikke talt med nogen overhovedet eller kun med den nære familie om forældrenes misbrug under opvæksten. Angst og depression er nogle af de problemstillinger, de unge kan stå med. Mange har også problemer med at gennemføre en uddannelse og at stifte familie.

Men med flere støttekroner er det nu muligt at nedbringe ventelisterne væsentligt.

- Søgningen til vores tilbud i Aalborg er steget i år, og vi ved, at vores arbejde er nødvendigt, og at det virker. De unge har brugt lang tid på at samle mod til at få hjælp. Når de så endelig har taget mod til sig, bliver de meget skuffede, når de finder ud af, at ventelisterne er så lange. Derfor kommer den økonomiske støtte fra til at betyde rigtig meget for de unge," siger Henrik Appel, der er landsleder i TUBA.

Det er gratis at få hjælp i TUBA, og alle mellem 14 og 35 år kan frit henvende sig.