02:11

Foto: Ivan Bitsch

1 af 2

Hjemløse mister værested

De hjemløse i Aalborg risikerer at skulle sige farvel til deres værested, Café Hjerterummet. Aalborg Kommune vil ikke give støtte til huslejen, blandt andet fordi naboerne har klaget over stedet.

Den Sociale Café Hjerterummet risikerer at skulle lukke. Aalborg Kommune vil nemlig ikke dække huslejen, blandt andet fordi beboerne i opgangen har klaget. Værestedet står til at ryge på gaden allerede 1. april.

Hjerterummet blev åbnet af frivillige i sommeren 2012, fordi der manglede et sted, hvor de hjemløse kunne være i tidsrummet 15.30 til 21.

Hjerterummet ligger i en kælder i en ejendom på Danmarksgade i Aalborg. I ejendommen er der flere lejligheder, og beboerne er ikke tilfredse med at have værestedet i bygningen. I en mail til kommunen klager beboerne blandt andet over råb og larm fra gaden, øldrikkeri og narkohandel i området. Beboerne skriver, at de føler sig utrygge.

- Vi finder det urimeligt, at vor "pæne" ejendom, som beboere gennem generationer med glæde og stolthed har værnet om, med ét slag er forvandlet til "slum", skriver beboerne.

Og klagen fra naboerne er en af årsagerne til, at Aalborg Kommune har afvist ansøgningen om støtte:

- Man skal have respekt for, at hvis man har en cafe til at fungere i en ejendom, hvor der også er almindelige beboere, så skal den jo kunne sameksistere for, at det kan være et lykkeligt ægteskab, og der må man altså sige, at der er en del problemstillinger i øjeblikket, siger rådmand Thomas Kastrup-Larsen (S).

Næstformand i Foreningen Hjemløse Aalborg, Anja Thomsen, frygter, at brugerne vil strejfe rundt på gaderne, fordi de ikke har andre steder at være, hvis Hjerterummet lukker.

- Det her handler jo om, at beboerne i ejendommen ikke ved noget om, hvad det er for et sted, vi har. Desuden er her ikke megen larm, så jeg forstår ikke kritikken. Og jeg må sige, at når man vælger at bosætte sig inde i midten af centrum, så må man altså forvente, at der er lidt natteliv, siger hun.

Caféen skal skrabe 72.000 kroner sammen til den årlige husleje. De håber nu, at private eller virksomheder vil donere penge til stedet. Hjerterummet har 20-25 brugere om dagen.