LIGE NU:

Hjertepatienter går på café

Hjertepatienter i Nordjylland med særlige pacemakere vender hurtigere tilbage til en normaliseret hverdag, efter at Aalborg Sygehus har indført et rehabiliteringstilbud.

Café hjælper hjertepatienter
Rehabiliteringstilbuddet består af et café-arrangement hver anden torsdag, hvor patienter med implanterede ICD-pacemakere kan møde specialiseret personale.

- Patienten står ofte med store usikkerheder efter implanteringen af pacemakeren. I cafeen kan man gennem hinanden og fra sygeplejersker få hjælp til at bearbejde bekymringer, spørgsmål og den usikkerhed, man kan have, siger oversygeplejerske Anne Dorthe Bjerrum, kardiologisk afdeling, Aalborg Sygehus.

Rehablitering efterlyses
Anne Dorthe Bjerrum er glad for, at afdelingen allerede har et rehabiliteringstilbud, som Hjerteforeningens direktør efterlyser i hele landet:

- Det er godt, at man gør noget for ICD-patienterne i Aalborg. ICD-patienter bør have ret til rehabilitering ligesom alle andre hjertepatienter, siger Susanne Volqvartz, direktør i Hjerteforeningen.

God respons fra patienter
Café-arrangementet har været forsøgt siden juni 2007, og det er løbende blevet evalueret med god respons fra patienterne - faktum er, at patienterne vender hurtigere tilbage til et aktivt fritids- og erhvervsliv.

Det gode patientforløb
Det gode resultat glæder også formanden for det rådgivende udvalg for KOL, hjerte-karsygdomme, demens og diabetes under Regionsrådet, Vagn Nørgaard.

- I Region Nordjylland har vi stor fokus på det gode patientforløb, og ICD-cafeen er et godt eksempel herpå. Det er jo utrolig vigtigt, at patienter med et kronisk forløb hurtigst mulig kan genfinde sit bedre jeg og fortsætte livet udenfor hospitalsverdenen, siger regionsrådsmedlem Vagn Nørgaard.

Baggrund om ICD
ICD står for Implantable Cardioverter Defibrillator. ICD-enheden hjælper hjertepatienten med stød, som sætter hjertet i gang igen, hvis patienten får hjertestop.
Uvisheden for disse hjertepatienter om deres fremtid efter implanteringen af ICD kan være stor, og perioden lige efter implantering kan være fyldt med spørgsmål. Virkningen af ICD, hvis patienten får hjertestop, kan være livgivende men også voldsom.
Hvis patienten ikke besvimer ved et hjertestop kan selve stødet fra ICD-enheden være en kraftig oplevelse. Hvis patienter ønsker at deltage i ICD-cafeen aftales det via indlæggelsen.