Foto: Trine Ladekarl

Hjertepatienter hurtigere videre

Hjertepatienter på Sygehus Vendsyssel skal have taget så mange prøver som muligt på én dag, så de hurtigere kan få en stillet en diagnose og komme i behandling.

Kardiologisk Afsnit på Sygehus Vendsyssel går nye veje og tilbyder nu hjertepatienter såkaldt sammedagsudredning. Det betyder, at patienterne så vidt muligt gennemgår både lægesamtale, røntgenundersøgelser, ultralyd af hjertet og blodprøver samme dag.

Formålet er, at patienterne hurtigere diagnosticeres og kommer i behandling, samt at færre patienter skal indlægges.

- Det er effektivt og sparer mange dage med ambulante besøg eller indlæggelser. Samtidig undgås uhensigtsmæssige papirgange og mange forskellige læger, der hver især skal sætte sig ind i den enkelte patients sygdoms-historie, forklarer Gitte Nielsen, ledende overlæge, kardiologi.

For den enkelte patient betyder det, at de får et sammenhængende forløb og hurtigere svar på, hvad deres symptomer skyldes.

For speciallægerne giver det bedre overblik og samfundsøkonomisk giver det god mening at undgå indlæggelser.

For at Sygehus Vendsyssel kan leve op til den nye målsætning, skal sygeplejerskerne blandt andet uddannes til at foretage ekkokardiografier - en opgave der tidligere var forbeholdt lægerne. Nu udfører sygeplejerskerne undersøgelsen, så lægerne kan bruge tiden på at vurdere resultatet og tage stilling til patienternes videre forløb.