LIGE NU:

Hjørring Kommune afviser kritik fra LO

Hjørring Kommunes borgmester, Finn Olesen afviser kritik fra LO i Hjørring. Kommunen er kritiseret for beslutningen om at nedlægge Motellet. Motellet er et aflastningshjem indenfor ældreplejen.

PRESSEMEDDELELSE

Som det fremgår af Nordjyske lørdag den 15. marts er LO i Hjørring stærk kritiske overfor forløbet omkring Sundhed, Ældre- og Handicapudvalgets beslutning om
at nedlægge Motellet.

Ifølge Nordjyske finder LO Hjørring Kommunens fremgangsmåde uanstændigt og i strid med en anstændig personalepolitik.

- Det er jeg selvfølgelig ked af at læse siger Hjørring Kommunes borgmester Finn Olesen, som samtidig afviser LO?s kritik af, at kommunen skulle have behandlet personalet uanstændigt.

- Tværtimod mener jeg, at vi på alle måder har søgt at inddrage personalet, tillidsmandssystemet og de faglige organisationer så tidligt som muligt netop med henblik på at sikre en tæt og ordentlig dialog med personalet, fortsætter Finn Olesen og henviser i øvrigt til indholdet i den MED-aftale, der er indgået mellem Hjørring Kommune og hovedorganisationerne, som netop peger på vigtigheden af, at personalet så tidligt som muligt inddrages, når der sker forandringer.

Helt i tråd med intentionerne i MED-aftalen blev der onsdag den 12. marts afholdt et møde mellem Hjørring Kommune, de involverede organisationer og tillidsrepræsentanter (bl.a. HK og FOA), hvor et oplæg til tids- og procedureplan for lukning af Motellet blev drøftet.

På mødet opnåedes enighed om en fælles tids- og procedureplan for det videre forløb.
Indholdet er bl.a. oprettelse af en "jobbank-ordning" for det berørte personale på Motellet, og en tidsplan der indebærer, at forberedelserne starter med individuelle personalesamtaler og en efterfølgende høringsrunde, således at de formelle afskedigelsesbreve kan sendes ud umiddelbart efter Byrådsmødet den 25. marts 2008.