Hjørring mod Låsby Svendsen

Hjørring Kommune går til kamp mod bolighajer og spekulanter, der opkøber gamle faldefærdige huse og udlejer dem ud til socialt belastede lejere.

<b>Stop Låsby Svendsen</b>
Hjørring Kommune vil bruge en halv million kroner på at undersøge, hvordan opkøbene af de udtjente ejendomme kan standses.

<b>Morsø Kommune</b>
Også Morsø Kommune har sat ind overfor opkøb af faldefærdige huse. Kommunen har nedsat en task force.

<b>Masser af tomme huse</b>
Statens Byggeforsknings Institut vurderer at der på landsplan findes ca. 10.000 tomme huse.