LIGE NU:

Hjørring sætter fokus på turisme

Hjørring Kommune skal have en turismepolitik, der skal fungere som en overordnet strategi for kommunens indsats på turismeom-rådet.

Det mener Udvalget for Landdistrikt, Erhverv og Turisme, der ønsker at fremme den fortsatte udvikling af turismeerhvervet og den service, som turisterne modtager, når de kommer til Hjørring Kommune.
- Vi lægger stor vægt på at få et bredt samarbejde om turismen i Hjørring Kommune, fortæller formand for Udvalget for Landdistrikt, Erhverv & Turisme, Knud Rødbro. Derfor vil udvalget løbende gå i dialog med repræsentanter for turisme-erhvervet og turistforeningerne for at få input til arbejdet med turismepolitikken.
Hjørring Kommune indgår allerede i en række udviklingsprojekter, der har betydning for den fremtidige udvikling på turismeområdet. Projekterne omfatter blandt andet kvalitetsudvikling af kystbyerne og kulturarvens betydning for den fælles identitet i kommunen.
-Vi skal udnytte den viden, vi får fra disse udviklingsprojekter, til at skabe flere oplevelsestilbud og attraktioner, som kan tiltrække turister til Hjørring Kommune hele året - også uden for højsæsonen, siger udvalgsformand Knud Rødbro.
Derfor støtter Hjørring Kommune op om Toppen af Danmarks ansøgning om at blive udpeget til super-helårsdestination - et initiativ, der er søsat af VisitDenmark som et led i regeringens kystturismestrategi. Formålet med initiativet er at sætte turbo på udviklingen af de bedste kystferie-destinationer i Danmark og skabe mindst fem danske super-helårsdestinationer inden år 2015.
- Vi vurderer, at vi har gode muligheder for at blive valgt til super-helårsdestination. Hjørring Kommune er en af de største turistkommuner i landet, og med vores smukke landskab og et tæt netværk af små og større byer har vi mange kvaliteter at tilbyde turisterne. Nu gælder det om at få lavet en udviklings-orienteret og fremadrettet turismepolitik, så vi kan arbejde sammen om det fælles mål om at udvikle turismeerhvervet og øge turismeomsætningen i Hjørring Kommune, siger Knud Rødbro.