LIGE NU:

HK'erne i Nordjylland er landets mest kritiske

Private sundhedsforsikringer vil forringe det offentlige sundhedssystem og føre til en urimelig forskelsbehandling, hvor danskerne vil blive opdelt i et A-hold og et B-hold. Det mener fire ud af fem nordjyske HK'ere ifølge en undersøgelse.

Private sundhedsforsikringer
Nordjylland topper når det gælder modstanden mod private sundhedsordninger. HK'erne på Fyn og i Sydjylland er de mest positive.

Nordjyderne er bekymrede
Af undersøgelsen fremgår det også, at nordjyderne bekymrer sig stærkt for udviklingen i det offentlige sundhedsvæsen.

Hele 84 procent oplever således, at der er for lang ventetid i det offentlige sundhedssystem, og 46 procent er bange for ikke at kunne blive behandlet ordentligt i det offentlige, hvis de bliver syge. Hovedparten mener desuden, at det er urimeligt, at folk med private sundhedsforsikringer kan blive behandlet hurtigere end folk uden disse forsikringer.

Skidt udvikling i samfundet
Formanden for HK Kommunal i Nordjylland, Brian Andersen, der repræsenterer godt 8.000 HK'ere, udtrykker stor forståelse for medlemmernes holdninger.

- Det er en skidt udvikling for samfundet, hvis det bliver standard i kommuner og regioner, at man kan forsikre sig til billige penge via en skatteordning, der favoriserer private sundhedsordninger på bekostning af det offentlige sundhedssystem, siger Brian Andersen.

- Derfor er det et stort og beklageligt tilbageskridt, at regeringen ikke har fulgt Skattekommisionens forslag om at fjerne skattefradraget for de private forsikringer. Det kunne ellers være med til at give alle danskere en garanti for, at der også er et velfungerende offentligt sundhedsvæsen, når vi bliver gamle eller mister vores job, slutter Brian Andersen.

Fakta om undersøgelsen
678 HK'ere har svaret på undersøgelsen, der er foretaget af HK/Kommunal i samarbejde med Epinion Capacent blandt et repræsentativt udsnit af HK'ere i alle landets kommuner og regioner.