Region Nordjylland indkalder alle 240 patienter der har fået indopereret metal-metal hofteproteser. Foto: Ivan Bitsch (arkiv)

Hofteproteser kontrolleres

Patienter i Region Nordjylland med hofteproteser med såkaldt metal-metal-led indkaldes til rutineundersøgelse. [b][size=2] [/size][/b]

Siden 2005 har omkring 240 nordjyske patienter fået indsat hofteproteser med ledskål. Disse proteser er ikke fra det firma, som var genstand for omtale i tv-programmet "Kontant" på DR i aftes.
 
Der er ikke rapporteret alvorlige bivirkninger ved de protesetyper, der er brugt på sygehusene i regionen.
 
- Alle såkaldte metal-metal proteser afgiver slidprodukter. Men vi har ikke oplevet tidlige problemer, og vi har heller ikke efter flere år haft patienter med slid eller andre problemer med de metalproteser, vi bruger her. Og i forhold til, hvor mange, der på verdensplan er indsat af disse proteser, er det forsvindende få, hvor der er meddelt komplikationer, siger specialeansvarlig overlæge Poul T. Nielsen, de ortopædkirurgiske afdelinger, Aalborg Sygehus. 
 
Som anbefalet af Dansk Ortopædkirurgisk Selskab følges disse patienter, som er opereret på Aalborg Sygehus' afdelinger i Farsø, Frederikshavn og Thy-Mors, og man er allerede i gang med at indkalde til rutinekontrol. 
 
- Inden for de næste 14 dage vil alle patienter med ledskål af ren metal have modtaget et orienterende brev. En del af patienterne vil desuden modtage et spørgeskema, som de bedes udfylde. Alle patienter, som beskriver det mindste ubehag eller gener vil blive indkaldt til en lægeundersøgelse og eventuelt supplerende undersøgelser. Jeg vil råde patienterne til at afvente, at de modtager et brev om, hvordan de skal forholde sig, siger Poul T. Nielsen.

Metalhofteprotesen med navnet Magnum Cup fra firmaet Biomet er brugt i Farsø og Frederikshavn. 225 patienter har fået indsat denne protese.

På Ortopædkirurgisk Afdeling Thy-Mors er brugt metalhofteprotesen Conserve fra firmaet Wright. Omkring 15 patienter har fået indsat denne protese.