LIGE NU:

Højere hastighedsgrænser: Her må du i fremtiden køre 90 km/t

På en lang række veje bliver hastighedsgrænserne hævet fra 80 km/t til 90 km/t. Fire steder kan de nordjyske bilister trykke lidt hårdere på speederen.

Er du en af dem, der nogle gange har lidt for meget fart på på landevejene, så kan det være, at du i fremtiden får lidt nemmere ved at holde dig inden for trafikreglernes rammer. På fire strækninger i Nordjylland bliver farten nemlig sat op fra 80 km/t til 90 km/t senest i år 2020.

Det drejer sig om strækningerne Bouet-Aabybro, Thisted-Fjerritslev, Thisted-Vilsund og Sønderup-Viborg.

I alt hæves hastighedsgrænsen på 21 strækninger i landet som en del af finanslovsaftalen for 2018. Her har regeringen og Dansk Folkeparti sat midler af til at hæve hastighedsgrænserne på en måde, der er sikkerhedsmæssigt i orden.

- Vi øger mobiliteten, hvor det er forsvarligt, så folk kan komme hurtigere frem. Det er både til glæde for dem selv og for samfundet, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Han tilføjer, at han tror på, at hastigheder, der virker logiske, er nemmere at overholde end hastighedsgrænser, der virker ulogiske.

Fordi der skal være ekstra sikkerhed på strækningerne, hvor hastighedsgrænserne hæves, går der noget tid, før ændringerne træder i kraft. Der skal nemlig sørges for ting som rumleriller i vejmidten og kantlinjen, bedre plads til cyklisterne, overhalingsforbud og opsættelse af autoværn.

Derudover skal der også sættes særlige hastighedstavler op, som tydeligt viser, at farten skal sættes ned til 80 km/t igen.

Hastighedsgrænserne forventes at være hævet senest i år 2020.