Højspændingskabel under Limfjorden

I august måned bores der rør 11 meter under Limfjorden, og der trækkes et højspændingskabel fra transformatorstationen på Engvej i Nørresundby til Karolinelundsvej i Aalborg. Hele projektet forventes afsluttet i december.

<b>To stationer forbindes</b>
AKE Net forbinder deres "60 kV station midtbyen" som er placeret ved Karolinelundsvej i Aalborg og deres "60 kV station Engvej" som er placeret ved Engvej i Nørresundby med et højspændingskabel, der trækkes under Limfjorden.

<b>Boring 11 meter under Limfjorden</b>
Kabelprojektet starter til august, hvor der bores rør under Limfjorden fra Askesiloerne ved Sthursvej til kajen ved Nordre Havnegade i Nørresundby.
Der bores 11 meter under fjordbunden og strækningen under fjorden bliver 800 m.

<b>Fra august til december</b>
Borearbejdet forventes afsluttet ultimo august, derefter skal kablet graves ned fra Karolinelundsvej til Sthursvej og fra Nordre Havnegade til Engvej stationen.

Kabelprojektet er koordineret med Aalborg Kommune Trafik og Veje således at generne for trafikken er forsøgt mindsket mest muligt. Projektet forventes afsluttet medio december 2008.

<b>Ringforbundet elforsyning</b>
Elforsyningen i Aalborg og Nørresundby er opbygget som ringforbundet net, dels på 230/400V-, 10kV- samt på 60kV niveau.
Med den nye forbindelse vil hele Aalborgs elforsyning på 60kV være ringforbundet. Fordelene ved et ringforbundet net er at skulle der opstå fejl på et kabel, vil det være muligt at koble dette ud og give kunderne spænding fra hver side af ringen.

<b>Forsyningssikkerhed</b>
Den nye ringforbindelse optimerer derfor forsyningssikkerheden, hvis der skulle ske fejl.
Ved evt. fejl på 150kV syd for Aalborg vil det være muligt at forsyne det meste af Aalborg fra Nørresundby på 60kV niveau, dels via en forbindelse, som er på Limfjordsbroen, og dels via den nye forbindelse under fjorden.
Ligeledes ved fejl på 150kV niveau nord for Aalborg vil det være muligt at forsyne dele af Nørresundby via de to forbindelser over Limfjorden.

Forsiden lige nu