Høringssvar om center får positiv modtagelse

Foto: TV2/Nord

Aalborg Kommune udtrykker i et høringssvar støtte til hjerneskadecentret i Sindal. Det vækker begejsring hos regionen.

Region Nordjyllands forretningsudvalg godkendte mandag den 4. april, at regionen går videre i processen med at lukke Nordjysk Center for Erhvervet Hjerneskade (NCEH) i Sindal, der er ét af regionens 3 døgntilbud til hjerneskadede.

- Det er ikke en beslutning, vi er glade for, men omvendt er vi nødt til at handle hurtigt for at udvise økonomisk ansvarlighed over for kommunerne, som jo betaler for driften af NCEH. Vi har forsøgt at udvise størst mulig økonomisk ansvarlig og handle hurtigt for at minimere underskuddet. Vi reagerer hurtigt, fordi vi driver tilbuddet på kommunernes vegne, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Samtidig med drøftelsen i forretningsudvalget har alle kommuner fået et brev, hvor de bliver bedt om at svare på, om de bakker op om at lukke centret. Her har den største kommune i regionen, Aalborg Kommune, netop svaret, at de ikke ønsker en lukning af centret på det foreliggende grundlag.

- Aalborg Kommune ønsker, at vi fortsat skal drive tilbuddet. Kommunen ønsker, at vi - på trods af underbelægning og der af følgende underskud på driften - ikke skal lukke centret her og nu. Kommunen ønsker en nærmere analyse af behovet for pladser, hvilket jeg tager som et udtryk for stor opbakning til det højt specialiserede tilbud, som vi driver i regionen, siger Ulla Astman.

Regionsrådsformanden er glad for opbakningen fra kommunen, men kan endnu ikke vurdere, hvad det vil betyde for centrets fremtid.

- Vi håber selvfølgelig, at der vil være opbakning til at drive centret. Men det skal jo samtidig ske på en måde, så økonomien hænger sammen. Og hvis centret må lukke, kan regionen stadig leve op til sin forsyningsforpligtelse, idet vi driver tilsvarende tilbud på Mors og i Hobro, siger Ulla Astman.

Kommunerne har en frist indtil på onsdag til at sende høringssvar. Sagen skal drøftes i Regionsrådet den 12. april.

- Regionsrådet skal vurdere høringssvarene fra kommunerne, så vi på den måde sikrer en god proces, hvor kommunerne får lejlighed til at præge beslutningen, sådan som det er bestemt i vores rammeaftale med kommunerne, siger Ulla Astman.

Forsiden lige nu