Foto: Daniel Mikkelsen

Hospice-patienter flytter til plejehjem

KamillianerGaardens hospicepatienter flytter om en uge på plejecenter, mens bygningerne sættes i stand.

Normalt er et ophold på et hospice sidste destination, inden et menneske går bort. Men på KamillianerGaardens Hospice i Aalborg flytter de om godt en uge patienterne ud og over på et plejecenter.

Flytningen skyldes, at KamillianerGaardens lokaler og inventar efter 12 års levetid nu skal renoveres - et arbejde der tager et halvt år.

- De ting, vi skal i gang med nu, er så omfattende, at vi mener, det er til patienternes gavn at rykke ud, mens arbejdet står på, fortæller hospicechef Anette Agerbæk.

Det betyder, at 6 ud af 7 patienter på hospice skal skifte adresse og flytte til Mou Plejecenter.

- Hvis vi skal følge med udviklingen og leve op til kravene for hospicer, som betyder, at vi skal kunne håndtere flere diagnoser, så er denne renovering nødvendig, siger bestyrelsesformand, Erik Schou.

KamillianerGaarden forsikrer dog, at en overflytning ikke vil forringe forholdene for de døende.

- Vi vil ofre de penge, det koster, for at få Mou Plejecenter opdateret. Så vi ser det ikke bare som en brugbar løsning, men som et fremskridt for patienterne, udtaler Erik Schou.

De seks patienter, der efter planen skal på Mou Plejecenter, var informeret om overflytningen, inden de kom på KamillianerGaardens Hospice.