Aalborg Universitetshospital står overfor en besparelse på 70 millioner kroner. Foto: TV2/NORD (Arkiv)

Hospital skal spare millioner

Aalborg Universitetshospital skal spare 70 millioner kroner på dette års budget med virkning fra 1. januar.

Ud af et budget på 4 milliarder kroner lyder 70 millioner som en lille del, men det er alligevel en pæn pose penge, Aalborg Universitetshospital skal finde på dette års budget.

Selv om besparelsen skal ske på 2013-budgettet, får den først fuld virkning fra 1. januar 2014, og hospitalsledelsen er nu i gang med at finde ud af, hvordan besparelserne skal ramme.

- Vi har en todelt plan, hvor vi på den ene side er ved at finde ud af, hvordan resten af året skal se ud og på den anden side skal lægge en langsigtet plan, som strækker sig ind i 2014, siger vicedirektør på Aalborg Universitetshospital, Kim Mikkelsen.

Omkring halvdelen af besprelserne er lagt fast fra Region Nordjyllands side og omfatter blandt andet indkøb, mens de resterende 36 millioner kroner kan ramme lønbudgettet. Men det får ikke de nordjyske sygeplejersker til at frygte fyringer.

- Det, regionen har fortalt, er at hvis der skal reguleres på antallet af ansatte, så forventer man, at det bliver i form af naturlig afgang, siger næstformand i Dansk Sygeplejeråds Kreds Nordjylland.

Fra Kim Mikkelsen lyder det, at man vil reducere overarbedjet samt brugen af vikarer, men at man så vidt muligt vil undgå egentlige afskedigelser.

- Vi kan jo aldrig love, at vi helt kan undgå afskedigelser, men vi vil arbejde for, at det ikke sker. Det, synes jeg, er vores pligt, siger han.

Han lover dog, at patienterne ikke vil mærke noget til besparelserne.

- Planen kommer ikke til at ramme kvaliteten i patientbehandlingen. Men det betyder ikke, at der ikke kommer til at ske omlægninger. Vi fortsætter med at arbejde på de initiativer, vi har arbejdet emd de seneste år, for eksempel mere ambulant behandling, siger Kim Mikkelsen.

Budgetaftalen for 2014 er endnu ikke indgået, og derfor vides det ikke, om hospitalet rammes af yderligere reduktioner i budgettet.