LIGE NU:

Huset i Aalborg fylder 30 år

Huset holder fødselsdag den 25. maj for at markere de første tre årtier i de smukke rammer på Hasserisgade, som forenings- og kulturlivet overtog i 1978.

Kulturoplevelser i Aalborg
I 30 år har borgerne i Aalborg kunne, plante, pleje og høste mangfoldige buketter af små og store kulturoplevelser i Huset.

Husets daglige leder Anna-Stina Billund:
- Det er herligt at kunne invitere hele byen til fødselsdag og det er ikke kun fordi at det er hele byens kulturhus. Men også fordi at rigtig mange har en kulturel eller social relation ti Huset, både som koncertpublikum, cafégæst, lokalebruger eller måske bruger af et af de mange værksteder i løbet af de seneste tredive år.
Huset er en utrolig spændende, organisk størrelse, der på mange måder bliver født på ny om og om igen, selv om det nu fylder tredive. Evolutionen i Huset er i meget høj grad påvirket af de mennesker, der benytter stedet. Det medfører at Huset hele tiden skal være i bevægelse og at der hele tiden skal være fokus på nye indretnings- og aktivitetsmuligheder. Det er derfor dejligt at høre vores brugere snakke om, at de i Huset føler en frihed til både at opleve kultur og samvær, men også iværksætte kreative ideer. Det er ret unikt, og vi der har fået muligheden for at understøtte kulturlivet på så mange niveauer, vil også fremover gøre hvad vi kan, for at skabe de bedste vilkår og de grundlæggende rammer, så der stadig myldrer af kreativt liv i det smukke, gamle hus.

Program for 25. maj
Dagen starter med åbne værksteder fra kl. 12.30, hvor alle har mulighed for at se, hvad Husets tilbyder af kreative rammer.
Herefter er der fødselsdagsfest fra kl. 14.00 i vores smukke gårdhave med taler af blandt andre Husets formand Stig Magnussen og Rådmand Henrik Thomsen, stort kaffe- og kagebord, underholdning fra mange af Husets aktuelle aktører og mulighed for hyggeligt samvær med både nye og gamle hus-venner.

Historien om Huset
Huset er egentlig opført i 1911 og har fra begyndelsen været tænkt som et hus der skulle rumme masser af liv og aktivitet og det må det siges at være ideelt til. Bygningerne er tegnet af datidens stadsarkitekt som fattiggård.
Herefter blev det i 1933 omdøbt til arbejdsanstalt og i 1960 overgik det til forsorgshjem.
I 1973 nedlagde kommunen forsorgshjemmet og året efter flyttede "Ungdommens Hus" ind og skabte et græsrods liv i bygningerne.
Senere bliver der ansat personale til at administrere huset, men i 1976 opstår der uoverensstemmelser der i sidste ende får daværende borgmester Marius Andersen til at lukke for alle aktiviteter.
Året efter i 1978 åbnede "Huset" så i sin nuværende form.