LIGE NU:

Hvem ligger begravet?

Onsdag d. 21. maj kl.18.30 vil Stadsgartner Kirsten Lund Andersen præsentere Park & Naturs nye pjece om kendte begravet på Almen Kirkegård i Aalborg.

De kendte på kirkegården
Arrangementet finder sted ved kapellet, Hasserisgade 9, hvor der kort blive orienteret om baggrunden for pjecens tilblivelse, der fremstiller et mindre udvalg af kendte personer.

Almen Kirkegården
Almen Kirkegård i Aalborg er et sted med mange person- og kulturhistoriske minder. Går du rundt på kirkegården, genkender du måske flere af navnene på byens gadeskilte.

Pjece om kendte
I pjecen kan du få svar på de spørgsmål, du måske har stillet dig, om disse personer, deres liv og virke og ikke mindst betydning for byens udvikling.

Efterfølgende vandring
Interesserede kan efterfølgende gå med på den kulturhistoriske vandring på kirkegården, der starter kl. 19.00 og ledes af driftsplanlægger Roar Clausen.

Denne tur er omtalt i pjecen: Naturoplevelser 2008 i Aalborg Kommune.

Læs mere på www.aalborgkommune.dk/turfolder.

Kirkegårdens historie
På turen fortælles om kirkegåden og kapellets historie. Undervejs bliver der lejlighed til at se på kirkegårdens bevaringsværdige monumenter, og bibliotekar Ole Vad fortæller om nogle af de gravsteder, der er omtalt i den nye pjece.