Hver femte chauffør bruger ikke sele

Hver femte chauffør i varebil, bruger ikke sikkerhedssele. Kampagnen "Vis vejen" skal nedsætte antallet af ulykker med varebiler.

<b>Vis vejen</b>
Nordjyllands Færdselssikkerhedsudvalg lancerer nu kampagnen "Vis vejen". Kampagnen er henvendt til mindre virksomheder med varebil. Kampagnen opfordrer 13.000 chefer i virksomheder i Nordjylland til at stille krav til medarbejderne om sikker kørsel for at få antallet af ulykker med varebiler ned.

<b>Red liv</b>
Cheferne i virksomheder med varebil kan være med til at redde liv, fordi de sætter retningslinjerne for, hvordan deres varebiler skal køres. Derfor opfordrer kampagnen cheferne til at fokusere på nogle af de faktorer, der kan hindre alvorlige ulykker: At holde farten nede, at tage selen på og holde sig fra spirituskørsel. Cheferne bør derfor tage en snak med deres medarbejdere om, hvordan de vil have, at deres varebiler bliver kørt. Chefen kan også vælge at indføre en decideret trafiksikkerhedspolitik for virksomheden.

<b>Ingen sele</b>
- Undersøgelser viser, at hver 5. chauffør i varebil ikke bruger sikkerhedssele, og det underbygges også af politiets kontroller. Man kan undre sig over, at så mange undlader at anvende sikkerhedssele, da selen jo netop har stor betydning for ens egen sikkerhed. Det er emner, som virksomhedernes indehavere bør have mere fokus på, udtaler Ernst Østergaard Pedersen, Formand for Nordjyllands Færdselssikkerhedsudvalg.

<b>visvejen.nu</b>
www.visvejen.nu kan virksomheden hente inspiration, argumenter og redskaber til sikker kørsel i varebil. Her er også mulighed for at hente plakater, som kan hænges op i virksomheden for at sætte mere fokus på emnet. Når virksomhederne tilmelder sig kampagnen, vil det blive offentliggjort på hjemmesiden www.vejsektoren.dk, at virksomheden deltager i kampagnen.