Foto: Ivan Bitsch

Igen overskud i Dronninglund Sparekasse

Overskud før skat for 2012 blev på 14,7 mio. kr. mod et overskud i 2011 på 11,8 mio. kr. Bestyrelsen betegner resultatet som meget tilfredsstillende, henset til de svære økonomiske konjunkturer i Nordjylland.

- I 2012 har vi fået 1.217 nye kunder, samt fået 432 nye garanter, oplyser sparekassedirektør Birger Haaning.

Samtidig opfylder sparekassen alle krav i Finanstilsynets tilsynsdiamant. Sparekassen har en særdeles god likviditet. Stor friværdi for så vidt angår solvensbehov.

- Jeg synes, at vi er kommet rimelig igennem den værste økonomiske krise siden anden verdenskrig. Vi er godt rustet til at hjælpe vore kunder med deres økonomiske behov, både nu og når markedet igen viser væksttegn, konkluderer sparekassens direktør, Birger Haaning.