LIGE NU:

Ikke under seks års fængsel

Moderen i Serritslevsagen kræves idømt en fængselsdom på ikke under seks års fængsel af anklageren. Faderen ønskes under forvaring.

Anklageren i Serritslevsagen ønsker at moderen bliver idømt ikke under seks års fængsel for medvirken til vanrøgt af sine børn samt vold og indespærring af steddatteren. Det fortalte statsadvokatfuldmægtig Margrethe Sanning i Byretten i Hjørring fredag, hvor proceduren om strafudmålingen er gået i gang.

Samtidig er den 42-årige far i sagen blevet erklæret egnet til forvaring af Retslægerådet i en mentalerklæring. Den erklæring er en psykiater fra Aalborg Psykiatriske Afdeling imidlertid ikke enig i. I den nordjyske psykologs undersøgelse af manden, beskrives han som værende egnet til en almindelig fængselsstraf, fordi han ikke er farlig.

Anklageren i sagen forholder sig til Retslægerådets erklæring om, at manden er bedst egnet til en forvaringsdom. I sin procedure lægger anklageren især vægt på, at hvis faderen får en fængselsdom og senere løslades, så er der risiko for, at han kan gøre skade på børn igen. Anklageren kræver desuden, at faderen nægtes muligheden for at være sammen med børn under 18 år i fremtiden.'

Ved retsmødet i dag er begge de anklagede forældre til stede. Mens moderen forsøger at undvige tilhørernes blikke, så sidder faderen og ryster på hovedet, hver gang anklageren beskriver, at han er en farlig mand.

TV2/Nord følger sagens udvikling.