Iltmangel på Gl. Hasseris skole

Indeklimaet på Gammel Hasseris Skole i Aalborg giver eleverne ondt i hovedet og problemer med undervisningen. Bekymrede forældre har den seneste uge selv målt iltindholdet i deres børns klasselokaler - og ifølge bestyrelsen er resultatet bekymrende

Indeklimaet på Gl. Hasseris skole er så dårligt, at det går ud over børnenes undervisning.

- Hen mod spisefrikvarteret, der begynder folk at blive dårlige og vil bare gerne ud, fortæller 11-årige Lars Anton Andersen fra 5.a.

Hans klasse har lavet et spørgeskema, hvor eleverne skulle svare på, hvordan de syntes, klimaet var i klassen. Halvdelen af klassens elever svarede, at de ikke kunne koncentrere sig i klassen sidst på dagen.

<b> For høje værdier </b>
Undersøgelser fra Center for Indeklima og Energi viser, at CO2-indholdet i det optimale læringsmiljø ikke må overstige 1000 ppm (particles per million. I klasselokalet på Gl. Hasseris skole var værdien flere gange oppe på over det dobbelte. Det foruroliger bestyrelsen.

- Som jeg har set resultaterne, så ligger vi langt over det normale. Vores børn har ikke det optimale læringssituationer her på skolen, og det kan jeg ikke acceptere, siger skolens bestyrelsesformand Annemette Dueholm til Tv2/Nord.

<b> Ud på gangene </b>
Skoleleder på Gl. Hasseris skole Susanne Zimmer er enig i, at resultaterne fra målingen ikke kan stå ubemærkede hen. Hun håber på, at kommunalpolitikerne vil hjælpe Gl. Hasseris skole med et bedre undervisningsmiljø.

- Jeg håber på, at vi en tilbygning eller et gangareal uden for skolen. For vi har egentlig et vældig godt gangareal inde på skolen, men må bare ikke bruge det, fordi det er en flugtvej og skal bruges som sådan, siger skoleleder Susanne Zimmer.

Skolebestyrelsen er af samme opfattelse. Flere gangarealer, så eleverne ikke skal være i samme klasse hele tiden.

- Nu skal vi have de her undersøgelser samlet sammen, og så går vi til kommunen, siger Annemette Dueholm.