LIGE NU:

Iltsvind i kontrolfattig Limfjord

Flere steder i Limfjorden lider lige nu under kraftigt iltsvind. Samtidig bliver der taget færre prøver af vandkvaliteten i forhold til tidligere - og dét møder kritik.

Miljøstyrelsen bekræfter, at der netop er konstateret kraftigt iltsvind ved blandt andet Hvalpsund, Vildsund og Risgårde Bredning.

Professor Stiig Markager fra Aarhus Universitet besøgte selv Limfjorden i foråret, og han var rystet over, hvad han så.

- Vi kunne stort set ikke finde tangplanter på mere end en meters dybde, og det rystede os lidt, fordi der burde være en rig tangvegetation på det sted i Løgstør Bredning, siger han.

Det vidner om et økosystem, der er meget ude af balance på grund af for mange næringsstoffer, som gør vandet meget uklart.

Ifølge Stiig Markager er der de seneste seks til otte år sket en stigning i tilførslen af især kvælstof til Limfjorden, som nu har problemer med voldsom algevækst. Algevækst som øger risikoen for iltsvind og bundvendinger, især når vejret er varmt.

Professoren kritiserer, at myndighederne ikke har overblik over Limfjordens reelle tilstand.

- Siden 2010 til 2012 har vi set en række markante forværringer, som et negativt resultat af den øgede mængde kvælstof. Samtidigt er de målere, som Miljøstyrelsen foretager skåret meget drastisk ned siden amterne havde ansvaret, og det betyder, at vi i dag har et ufuldstændigt billede af Limfjordens tilstand, siger Stiig Markager, der mener, at Miljøstyrelsens analyser desuden har været behæftede med fejl.

Formanden for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, Pia Adelsten (DF)  vil nu have svar på, om politikerne har fået de korrekte oplysninger.

- Når jeg hører, at nedgangen af målinger er faldet  så drastisk, så kan jeg da godt komme i tvivl, om vi sidder og træffer beslutninger på et forkert grundlag, og det er jo ikke i orden, siger Pia Adelsten og fortsætter:

- Vi må jo spørge miljøministeren, om der skal flere målinger til - umiddelbart for mig lyder det som om, der skal flere målinger til.