Iltsvind og fiskedød

Foto: Tv2nord.dk

Kun en tredjedel af de nordjyske vandløb er med i regeringens forslag til vand- og naturplaner, mens den helt nødvendige reduktion af kvælstof er udskudt. Det koster iltsvind og fiskedød i de nordjyske fjorde.  

Det er blot nogle få af de anker, Danmarks Naturfredningsforening i Nordjylland skriver i sit høringssvar på vand- og naturplanerne. Høringsfristen udløber i dag.
 
- Truslerne mod natur og miljø er desværre store, og det kommer regeringens udspil ikke i nærheden af at løse. Der er for mange udskydelser, søforklaringer og nedjusteringer til, at vi kan nå målene om bedre tilstande i vores natur og miljø, siger Thorkild Kjeldsen, der er samrådsformand i Danmarks Naturfredningsforening for Nordjylland.

Alle vandområderne i Nordjylland - kystvande, fjorde, vandløb, søer og grundvand har stor betydning for områdets dyre- og planteliv, for befolkningens rekreative muligheder såvel som for de turist- og erhvervsmæssige interesser, skriver det nordjyske samråd i høringssvaret til miljøminister Karen Ellemann.

Forsiden lige nu