17:59

Foto: Ib William Christensen

1 af 2

Im kan komme hjem

Folketingets partier med undtagelse af Dansk Folkeparti har besluttet at lave en lov, der betyder at Im og Suthida kan komme hjem. Opdateret 21.11

Folketingets partier, med undtagelse af Dansk Folkeparti, er blevet enige om en særlov, der betyder, at syv-årige Im Nielsen og hendes mor, Suthida Nielsen, kan vende hjem til Danmark igen.

Loven betyder, at personer ikke kan udvises, hvis den herboende ægtefælle dør, som tilfældet er i sagen om Im Nielsen.

Den betyder ligeledes, at personer, der har opholdstilladelse i Danmark, og som havner i en situation som Im, vil blive sidestillet med de regler, der gælder for blandt andet voldsramte kvinder.

Særloven kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft på to år og træder i kraft med et åbent vindue på seks måneder, hvor personer i lignende situationer har mulighed for at søge om at få deres sag genoptaget.

- Det er en løsning, der både peger fremad og kigger bagud, siger justitsminister Morten Bødskov (S).

- Med hensyn til de to år handler det om, at vi skal sikre, at den pågældende, der har været her i landet, har udvist vilje til at integrere sig i det danske samfund. Derfor vurderer vi, at to år giver mening, tilføjer han.

Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen er glad for, at Im nu kan komme hjem til Danmark, men kalder loven for en gummiparagraf.

- Det her er en forbedring i forhold til den lovgivning, der var i forvejen, men det er en gummiparagraf, siger hun.

Den 10. november blev Im og hendes mor sendt ud af landet. Im taler kun dansk og har tilbragt det meste at sit liv i Aabybro i Nordjylland med sin mor og hendes danske mand, der døde af kræft i 2012.

Men nu kan Im og hendes mor altså på lovlig vis vende hjem igen.

Dansk Folkeparti sagde som de eneste parti nej til særloven og kalder den "sjusket".

- Vi har spurgt regeringen, om de har undersøgt andre opholdsmuligheder for Im og hendes mor, inden det her forslag vedtages, og det har de ikke.

- Vi synes, at det er sjusket, at stemme ja til en lovændring, som man ikke kender konsekvenserne af, siger udlændingeordfører Martin Henriksen.

Sagens forløb

* Maj 2012: Thailandske Suthida Nielsen mister sin danske ægtemand og datteren Im sin stedfar, Johnny Nielsen, der dør af en kræftsygdom.


* Umiddelbart efter dødsfaldet søger Suthida Nielsen om selvstændig opholdstilladelse.


* Slutningen af 2012: Myndighederne mener, at Suthida Nielsen har større tilknytning til Thailand end Danmark, og derfor bliver hun udvist.


* Kort tid efter afgørelsen tages sagen op i retten i Hjørring, hvor afgørelsen fastholdes. Retten kan ikke tage hensyn til barnets tarv, fordi Im ikke har opholdt sig i landet i mere end seks år. Sagen ankes ikke.


* 10. november 2013: Suthida Nielsen bliver sammen med sin syvårige datter, Im, sendt tilbage til Thailand efter at have tabt kampen om at få lov til at blive i Danmark. Im har tilbragt det meste at sit liv i Aabybro i Nordjylland og taler kun dansk.


* 11. november 2013: Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) siger, at politikerne ikke har lovhjemmel til at gå ind i sagen - selv om hun godt kan forstå, at sagen berører mange mennesker. - Det er ikke en sag, man kan høre om, uden at blive påvirket, siger hun til tv2nord.dk.


* 12. november: Justitsminister Morten Bødskov (S) afviser muligheden for at lave en lovændring med tilbagevirkende kraft.


* 13. november: Bødskov skifter kurs og siger til Politiken, at han er parat til at drøfte en lovændring med tilbagevirkende kraft. Men på den betingelse at ændringen støttes af samtlige partier i Folketinget.


* 13. november: Bødskov udmelder på baggrund af kritik fra flere af Folketingets partier, at ingen partier har vetoret over vedtagelse af særloven.


* Ministeren indkalder 13. november alle partier til at drøfte særloven i Justitsministeriet. Partierne, bortset fra Dansk Folkeparti, enes om en særlov, der med tilbagevirkende kraft i to år, giver Im og hendes mor og alle andre i lignende situationer mulighed for inden for seks måneder at søge om at få deres sag genoptaget.


* Særloven sidestiller de implicerede i sager, hvor deres danske ægtefælle dør, med voldsramte kvinder.


* Suthida Nielsen afsluttede kort tid før sin og datterens hjemsendelse en sosu-uddannelse. Hendes svigerforældre har indsamlet hundredvis af underskrifter i forsøget på at forhindre udvisningen.


Kilder: TV2Nord, Politiken


/ritzau/