Ingen forhøjning af tobiskvoten i år

Fiskerisektoren har mandag holdt møde med DTU Aqua for at finde ud af, om det er muligt at der kan komme en forhøjelse af tobiskvoten i 2015.

I sidste uge fortalte TV2 Nord at fiskerne ikke er enige i konklusionen om ikke at forhøje tobiskvoten, som biologer er kommet frem til.

Mandag mødtes Danmarks Fiskeriforening PO, Marine Ingredients og Danmarks Pelagiske Producentorganisation med DTU Aqua, som er den danske forskningsinstitution for fiskeri. Til mødet blev der drøfter, om det er muligt at arbejde på en forhøjelse af tobiskvoten i 2015.

Fiskerisektoren måtte til mødet sande, at de ikke kan få opbakning fra biologerne til en forhøjelse af kvoten. Biologerne frygter at tobisbestanden er truet, men det er ikke den virkelighed som tobisfiskerne oplever.

Parterne til mødet var enige om, at lave en arbejdsgruppe, som får til opgave at behandle tobisrådgivningen og forvaltningen af tobiskvoten.

Danmarks Fiskeriforening PO forventer nu, at Fødevareminister Dan Jørgensen vil overføre kvote fra 2016, det man kalder kvotefleksibilitet.