Foto: TV2/NORD (Arkiv)

Ingen forureningsfare på børneinstitutioner

Region Nordjylland undersøger alle regionens børneinstitutioner for mulig jordforurening. Der er ved midtvejsstatus ikke konstateret kraftig forurening på nogen af institutionerne.

I alt bliver 450 børneinstitutioner i Nordjylland i 2010 og 2011 undersøgt for mulig forurening. Hvis der tidligere har ligget for eksempel en virksomhed på grunden, der kan have forurenet, så gennemfører regionen specifikke undersøgelser, hvor der tages prøver af jorden.
 
I 2010 hentede regionen informationer på 220 børneinstitutioner i Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Morsø, Thisted og Vesthimmerlands Kommuner. Det har ført til 22 nærmere undersøgelser, og der blev ikke konstateret kraftig forurening på nogen af de undersøgte børneinstitutioner.
 
- Vi er naturligvis glade for, at der ikke er fundet forurening i et omfang, der kræver, at vi går ind og rydder op. Men det var som forventet. Vi gennemførte i 2008 et pilotprojekt i Aalborg Kommune. Her viste det sig også, at der kun er ganske få problemer med forureningen. Vi undersøgte 56 institutioner, og det var kun nødvendigt at rydde op i to tilfælde, siger Kenn Bloch Mortensen, kontorchef for Jordforurening og Råstoffer.

Der er på nogle institutioner fundet lettere forurening. 

-Det er, hvad man kan forvente af byejendomme, og det er samme forurening som ses på ældre parcelhusgrunde og i bymidter. Derfor bliver der ikke ryddet op på den form for forurening men derimod givet rådgivning, siger Kenn Bloch Mortensen.