Ingen juletræer ved gravhøj

Kommunalt nej til ansøgning om træplantning tæt ved gravhøj i Skivum

En juletræs-opdyrker i Vesthimmerlands Kommune får ikke lov til at plante 21.000 grantræer i umiddelbar nærhed af en gravhøj i Skivum.

Det afgjorde politikerne i kommunens Plan- og Miljøudvalg torsdag, efter at grundens ejer havde søgt om at plante træer i 10 meters afstand fra foden af gravhøjen.

Ifølge næstformand i udvalget, socialdemokraten Martin Glerup, er der flere gode grunde til at sige nej:

- I naturbeskyttelsesloven er der et klart forbud mod beplantning indenfor 100 meters afstand til en gravhøj, medmindre ganske særlige forhold gør sig gældende. Det er for at friholde vores fortidsminder, så man kan se dem, og det skal vi også rette os efter i Vesthimmerlands Kommune, siger Martin Glerup til P4 Nordjylland.