Innovationsprojekt om Øster Hurups turisme

Studerende fra Aalborg Universitet bruger en måned på at undersøge turismen i Øster Hurup.

<b>Innovationscamp i Øster Hurup</b>
Turismen i Øster Hurup bliver nu gennemtrevlet af 30 studerende fra Aalborg Universitet.
Den 12. og 13. februar rykker de studerende til Øster Hurup på Innovationscamp for at bo og arbejde intensivt i området.
Den 4. marts fremlægger de deres bud på, hvordan der kan skabes innovation i området.

<b>Bakkes op lokale erhvervsliv</b>
Turisterhvervene bakker op om initiativet og stiller sig velvilligt til rådighed for interview, bidrager med oplysninger m.v. Ligeledes stiller turisterhvervene faciliteter til rådighed for de studerende.

<b>VisitMariagerfjord</b>
Samarbejdet er opstået som en følge af den proces der har pågået i forbindelse med tilblivelsen af den nye turistorganisation VisitMariagerfjord.
Turisterhvervene og VisitMariagerfjord ser frem til, at høre de studerendes bud på en fremtidig udvikling af området.

<b>Hvad er innovationsprojektet?</b>
Innovationsprojektet er en integreret del af kandidatuddannelsen i turisme, hvor de studerende på 8. semester arbejder med et udviklingsprojekt på en udvalgt destination eller attraktion på basis af opdrag fra eksterne aktører.

<b>Forslag til udvikling</b>
Projektet skal undersøge marketing, organisatoriske og turismepolitiske problematikker og give forslag til den marketingsmæssige og organisatoriske udvikling af området.
Projektet munder ud i en mundtlig præsentation, inklusiv en PowerPoint præsentation, for de eksterne opdragsgivere og indbudte lokale aktører.

<b>30 fra AAU</b>
Der er omkring 30 studerende på holdet (heraf 6-7 udlændige) så arbejdssproget er engelsk, dog vil den eksterne præsentation være på dansk. De studerende arbejder med projektet ca. en måned (februar) sideløbende med de øvrige kursusaktiviteter på uddannelsen. Der er mulighed for at enkelte projektgrupper vil arbejde videre med innovationsprojektet i deres efterfølgende semesterprojekt (deadline ultimo maj), men dette er op til de studerendes eget valg.

Forsiden lige nu