Inspiration til foreningslivet i Aalborg

Mandag den 3. december er Foreningernes dag, hvor foreninger i Aalborg Kommune kan få inspiration til deres arbejde og høre om kommunens forskellige tilbud til foreningslivet.

<b>Også valg til Folkeoplysningsudvalget</b>
Arrangementet omfatter også, at ledere, trænere og andre medarbejdere i foreningerne vælger en tilforordnet - det vil sige deres egen repræsentant - til Folkeoplysningsudvalget.

<b>Hvis du vil vide mere</b>
Foreningerne kan få mere at vide om samarbejde, tilskud og andre mulig¬heder ved at besøge standene, og et foredrag med forfatteren Andy Højholt byder også på gode råd til at tiltrække unge medlemmer til foreningslivet.

<b>Foreningernes dag</b>
Keld Jensen, der er formand for Folkeoplysningsudvalget, siger om baggrunden for dagen:
- Med Foreningernes dag lægger vi egentlig op til, at det bør være foreningernes dag hver dag. I en brydningstid med mange rodløse unge har foreningslivet utrolig stor værdi gennem de fællesskaber og gode oplevelser, foreningerne tilbyder. Men foreningerne har også et kæmpe ansvar for at følge med i udviklingen - ellers taber de! Og inspiration til udvikling er netop det, man kan hente på Foreningernes dag.

<b>Hvor</b>
Arrangementet foregår på Pædagogseminariet, Odinsgade kl. 16.30-20.30

<b>Programmet</b>
Program for dagen er sendt til alle godkendte foreninger og kan ses på www.aalborgkommune.dk/kultur-fritid.