02:09

1 af 2

Intet spor af asbest i prøver

De første luft- og støvprøver fra Eternitgrunden i Aalborg viser ingen spor af asbestfibre.

Det er firmaet Dansk Bygningsanalyse, der foreløbigt har analyseret 54 ud af ialt 80 prøver fra eternitgrunden i Aalborg. Ifølge laboratorieleder Mads Peacock er prøverne helt fri for de frygtede asbestfibre, som kan forårsage den dødelige sygdom lungehindekræft.

Luftprøverne er taget i såkaldte Genvex-anlæg, hvor store mængder luft passerer dagligt. Støvprøverne er taget bl.a. i beboernes lejligheder på svært tilgængelige steder, som f.eks. oven på køkkenskabe, hvor støv typisk bliver oplagret i flere dage.

Det er bygherre Søren Enggaard A/S, der har bestilt og betalt analyserne.