LIGE NU:

Intet sundhedshus på Nordjyllands Idrætshøjskole

Brønderslev Kommunes forslag om at placere et sundhedshus med bl.a. praktiserende læger på Nordjyllands Idrætshøjskole er kuldsejlet. Undervisningsministeriet har sagt nej.

Også genoptræninscenter
NIH havde søgt ministeriet og Økonomistyrelsen om realisering af projekt med at placere et sundhedshus og genoptræningsfaciliteter på skolen.

Planer nu skrinlagt
Mikael Klitgaard og Peer Thisted har sammen med kommunale embedsmænd været til møde med bestyrelsen på NIH, og her enedes man om at skrinlægge planerne.

- Vi vil ikke vente på, at ministeriet måske ændrer holdning, så nu ser vi os om efter en anden placering til det sundhedshus, vi alle gerne ser etableret, fortæller borgmesteren.

Sælger ikke grund til sundhedshus kun
Formand for NIH Jens Arne Hedegaard beklager ministeriets afgørelse men forstår godt kommunen:

- Vi er fra NIHs side ikke interesseret i at sælge en grund fra, hvor der kun placeres et sundhedshus og ikke genoptræningsfasciliteter. Det giver ikke skolen den ønskede synergieffekt, siger han.

Sund by
I dag er Sund By placeret på NIH, og den kontrakt skal genforhandles med kommunen den 1. april 2008. Begge parter udtrykker stor glæde ved det samarbejde, der er.

- Vi skal i gang med at evaluere vores sundhedscenter herunder også Sund By, og så kan vi få dokumenteret, om borgerne også oplever, at samarbejdet giver noget ekstra. Men fra kommunens side er vi da interesseret i et eller andet form for samarbejde med NIH, lyder det fra Mikael Klitgaard.

Møde om anden placering
Kommunens sundhedsudvalg mødes ekstraordinært fredag morgen for at drøfte andre placeringer af et sundhedshus, og man har bedt de praktiserende læger og øvrige interessenter om en tilkendegivelse af, hvor en placering i øvrigt kunne være.

- Vi arbejder med forskellige løsningsmodeller. Der er jo f.eks. en tom Kvickly grund eller stadiongrunden. Nu må vi se, hvad man kan blive enige om, slutter Mikael Klitgaard.