It-chef med i Sikkerhedskomité

It-chef Lise Wormstrup fra Region Nordjylland er udpeget til Videnskabsministeriets nye it-sikkerhedskomité.

Lise Wormstrup fra region Nordjylland er med i it-sikkerhedskomité.

- It-sikkerhedskomiteen får fokus på handling og konkret indsats gennem partnerskaber med væsentlige interessenter inden for it-sikkerhedsområdet.
Komiteen skal endvidere medvirke til en prioritering af de fremtidige itsikkerhedstiltag, siger Helge Sander.

- Jeg er overbevist om, at det vil være en effektiv arbejdsform på et både
væsentligt og højprioriteret område.