LIGE NU:

Jobrotation hitter i Mariagerfjord

Nye tal fra Beskæftigelsesregion Nordjylland om kommunernes indsatser i forhold til akutpakken viser, at Mariagerfjord Kommune har skabt gode resultater. Blandt andet er der skabt mange åbninger omkring jobrotationsforløb.

Tanken bag indsatsen er ifølge kommunen, at jobrotationen gerne må komme de ledige til gode, der ellers står til at falde ud af dagpengesystemet.

Beskæftigelseskonsulenter fra Jobcenter Mariagerfjord har derfor besøgt 50 lokale virksomheder og det har givet gode resultater.

Tilsammen har de 50 virksomheder tilkendegivet, at de vil efteruddanne i alt 72 medarbejdere. De medarbejdere, som skal på uddannelse, vil typisk blive afløst af en ledig i et såkaldt jobrotationsforløb.

- Udover de gode perspektiver for jobrotationsprojekter har virksomhedsbesøgene medført, at der er kommet aftaler i stand om både ordinære jobs, opkvalificering og voksenlærlingepladser, siger jobcenterchef Lene Andersen.

Udover indsatsen for at indgå aftaler med de lokale virksomheder har Økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune også vedtaget en strategi for at bekæmpe langtidsledigheden ved hjælp af øget jobrotation på kommunens egne arbejdspladser.

- Det er meget positivt, at vi har opnået så flotte resultater på rotationsområdet både i forhold til de lokale virksomheder og kommunens egne arbejdspladser. Men egentlig er jeg ikke så overrasket, for jobrotation er højt prioriteret i indsatsen, udtaler formand for Udvalget for Arbejdsmarked, Finn Cilleborg.

Jobcenter Mariagerfjord har i samarbejde med Beskæftigelsesregion Nordjylland deltaget i en kampagne, som skulle styrke indsatsen over for ledige med risiko for at miste dagpengeretten. Et vigtigt element i kampagnen har været, at virksomheder har fået besøg af en konsulent fra det lokale jobcenter.