LIGE NU:

Jord bliver fjernet - uanset protester

En landmand i Lille Vildmose, der ulovligt har gødet og tilsået ni hektar jord, skal fjerne det øverste jordlag. Det fastslår Aalborg Kommune.

Landmand Arne Thomsen, der ejer Kongstedlund Gods A/S ved Lille Vildmose, slipper ikke for at fjerne jord og afgrøder på et stort areal.

Den 22. maj modtog Aalborg Kommune en anmeldelse om, at de ni hektar var gødet og tilsået med græs og korn - i strid med fredningsbestemmelserne for Lille Vildmose.

Arne Thomsen fik påbud om at fjerne jorden, men han anfægtede påbuddet, med henvisning til, at han havde handlet i god tro.

Men Aalborg Kommune fastholder kravet:

- Kravet er, at lodsejeren skal fjerne fem centimeter jord fra markerne. Gør han ikke det, så gør kommunen det - og sender regningen videre til ham, fortæller teknisk rådmand Mariann Nørgaard til TV2/Nord.

Kommunen er i gang med at indhente tilbud for at få jorden fjernet, så Arne Thomsens frist er reelt udløbet.

Sagen har kun været oppe til orientering i Teknik- og Miljøudvalget, og har altså ikke på noget tidspunkt været politisk behandlet, da der er tale om en myndighedsbehandling i Park og Natur.